Vukovarske majke pale lampione

Mnogi više nemaju ni oca ni majku koji bi im u studenome upalili svijeću, no vukovarske majke i nad njima bdiju.

To je naša zadnja počast što im možemo dati da im položimo cvijeće i zapalimo svijeće, kaže Manda Patko, predsjednica Udruge Vukovarske majke. 

Neki još uvijek nemaju gdje upaliti svjeću, jer ne znaju tko je i gdje ubio njihove najmilije.